Emblêmes van de Belgische escadrilles, 7de, 8e en 9e wing.


De Duitse verkeerstoren, die in 2008 wordt afgebroken.
Het historische overzicht van het museum

Het is in 1970 dat vier personen, Lt Kolonel Firmin Lambrecht, Kolonel Rémy Van Lierde, Luitenant van Rijkspolitie Maarschalk en Mijnheer André Nève, aan de kazerne van Chièvres bijeenkomen om de oprichting van een historisch museum te overwegen betreffende de basis van Chièvres.

Tegelijkertijd hadden Kommandant Glineur en enkele vroegere leden van de 7e Wing herinneringen en stukken veilig bewaard . Nochtans kenden de initiatiefnemers een aantal moeilijkheden, waardoor het projekt na enkele maanden een stille dood stierf.

Enkele jaren later, kwamen twee elementen het project weer op gang brengen. Het overlijden van de commandant Glineur en de komst binnen de basis van Mevrouw Marie-Lise Baneton als „Publiek Relation“. De samenkomst van Mijnheer Nève, Mevrouw Glineur en Mevrouw Baneton veroorzaakte de vonk die opnieuw leven aan het project zal geven.

De eerste plaats die voor de installatie van het museum in 1970 voorzien werd, was de plaats van de oude Duitse verkeerstoren, maar een aantal moeilijkheden doen het project kapseizen. De tweede plaats die door het gemeentebestuur van Chièvres voorgesteld werd, was dan de zolder van oude Bauleitung, gebouw door de Duitsers gebouwd teneinde er hun studiebureau's voor militaire konstrukties te plaatsen, aan de Heilige Ghislain-straat. Het is daar dat zich het museum in 2000 vestigt.

Het begin is bescheiden en moeilijk, dusdanig dat het museum na enkele maanden van bestaan tijdelijk zal sluiten. Maar de wil en het doorzettingsvermogen van de leden hebben tot gevolg dat er een feestelijke heropening in grote stijl is in aanwezigheid van vroegere leden van 352th Fighter Group US, aanwezig op de basis in 1944.

Sindsdien heeft het museum een grote vlucht genomen, de bekendheid komt langzaam maar op reële wijze. Het aantal bezoekers stijgt van jaar tot jaar.

Heden ten dage is de geschiedenis nog steeds in beweging, en elke dag die komt schrijft een nieuwe bladzijde die het museum symbiliseerd.

Zoals iedereen weet, zal vandaag morgen deel uitmaken van de geschiedenis.